HER ER OVERSIKT OVER HVA EN KAN OPPNÅ I NHL.

 

 

  Forklaring om Champion regler:

  

Unghund Champion: 

  • For å bli Unghund Champion må man ha 

2 Nasjonale Cert og 1 Cacib  

i fra 3 ulike dommere. 

 

Veteran Champion: 

  • For å bli Veteran Champion må en ha

2 Nasjonale Cert og 1 Cacib  

i fra 3 ulike dommere. 

Veteraner som ikke har blitt Norsk Champion kan  

starte stigen når de er Norsk Veteran Champion. 

 

For å få utdelt Championat titler må hunden følge  

stigen i fra 1 og opp til 11. 

       Norsk Champion

       Skandinavisk Champion

       Nordisk Champion

       Internasjonal Champion

       Bronse Champion

       Sølv Champion

       Gull Champion

       Diamant Champion

       Rubin Champion 

       Safir Champion

       Multi Champion

 

Forklaring om Champion regler: 

 

Norsk Champion hund: 

For å bli Norsk Champion i NHL må man ha  

2 nasjonale Cert og 1 Cacib. 

 

Hunden blir Norsk Utstillings Champion  

etter fylte 2 år. 

 

Skandinavisk Champion:

Alle hunder må være Norsk Champion før Championatet kan deles ut. 

Et Skandinavisk Cert i fra 1 Norsk Dommer  

Et Skandinavisk Cert i fra 1 Dansk eller Svensk Dommer  

Et Cacib i fra 1 Utenlandsk dommer. 

Det må være Skandinavisk Cert/Cacib i fra 3 ulike land. 

 

Nordisk Champion:  

Hunden må være Skandinavisk Champion før Championatet kan deles ut. 

       2 Nordiske Cert i fra to Nordiske land

       1 Cacib i fra et Nordisk Land

Det må være Cert/Cacib i fra 3 ulike land. 

Forklaring om Champion regler: 

 

Internasjonal Champion:

For å bli Internasjonal Champion må man ha 

Cacib i fra 3 ulike dommer i fra 3 ulike land. 

Det skal gå 366 dager i fra første Cacib  

til siste Cacib blir gitt til hunden før Internasjonalt Championat gis ut. 

 

 Bronse Championat:

For å bli Bronse Champion må man motta  

Cert og 1 Cacib  

   i fra 3 ulike dommere i fra 3 ulike land. 

  Det skal gå minst 6 måneder i fra første til siste 

  Bronse   Cert eller Cacib blir gitt ut.

 

Sølv Champion:

For å bli Sølv Champion må man motta  

Cert og 1 Cacib  

i fra 3 ulike dommere i fra 3 ulike land. 

Det skal gå minst 6 måneder i fra første til siste 

   Sølv Cert eller Cacib blir gitt ut. 

 

Forklaring om Champion regler: 

 

Gull Champion:

For å bli Gull Champion må man motta  

Cert og 1 Cacib

   i fra 3 ulike dommere i fra 3 ulike land. 

   Det skal gå minst 6 måneder i fra første til siste 

   Gull Cert eller Cacib blir gitt ut. 

 

Diamant Champion:

For å bli Diamant Champion må man motta  

Cert og 1 Cacib

   i fra 3 ulike dommere i fra 3 ulike land. 

   Det skal gå minst 6 måneder i fra første til siste 

   Diamant Cert eller Cacib blir gitt ut. 

 

Rubin Champion:

For å bli Diamant Champion må man motta  

Cert og 1 Cacib

   i fra 3 ulike dommere i fra 3 ulike land. 

   Det skal gå minst 6 måneder i fra første til siste 

   Rubin Cert eller cacib blir gitt ut. 

 

Forklaring om Champion regler: 

 

Safir Champion:

   For å bli Diamant Champion må man motta  

Cert og 1 Cacib

   i fra 3 ulike dommere i fra 3 ulike land. 

   Det skal gå minst 6 måneder i fra første til siste 

   Safir Cert eller Cacib blir gitt ut. 

 

Multi Champion:

For å bli Multi Champion må man motta  Cacib

   i fra 3 ulike dommere i fra 3 ulike land. 

   Det skal gå minst 6 måneder i fra første til siste 

   Multi Cert eller Cacib blir gitt ut.