Innkalling til Årsmøte i Norges Hunders Landsforbund

 på Skauen 30.04.2022 kl. 18:00

 

 

 

1. Åpning av leder

2. Godkjenning av sakslisten

3. Godkjenne innkalling

4  Godkjenne fremmøtte representanter

5  Valg av møtedirigent

6  Valg av referent

7  Valg av to til å undertegne protokollen

8  Årsberetning fra siste arbeidsår

9  Godkjenning av forslag til nye vedtekter

10 Behandle forbundets regnskap i revidert stand

11 Innkomne forslag

12 Hovedstyrets forslag til budsjett

13 Valg av nytt styre

 

 

 

 

Hovedstyre

Leder Yngve R Gjelsvik  - Ikke på valg

Nestleder Elisabeth Fuglevik Trukket seg- På valg

Sekretær Ingerlise Oudenstad - Ikke på valg

Kasserer Tommy Kleiven - Ikke på valg, fortsetter

1. Styremedlem (Registreringsansvarlig) Vibeke Wold Gjelsvik - På valg

2. Styremedlem Remi Andre Svendsen - Ikke på valg

3. Styremedlem Kristine Kopperud (Fungerende nestleder) - På valg

1. Varamedlem (fungerende styremedlem) Marit Kristin Isaksen - På valg

2. Varamedlem Oline Dahlmann. - Trukket seg

 

Innstillingen til nytt styre foreligger.

Alle andre forslag kan sendes til  post@norgeshunder.no innen 20 april.

 

Påmelding til Årsmøtet åpner 6/4-22 kl. 09:00 og stenger 29/4-22 kl. 23:59 og er nødvendig for deltagelse.

Med hilsen Hovedstyret i Norges hunders Landsforbund.