Her vil Årsmeldinger og Referat fra Årsmøtene bli lagt ut.

 

  Årsmelding 2019/2020 til NHL`S årsmøte 31.07. 2021.

  Referat fra Årsmøtet 2021