Nye inndelinger av klasser og priser for utstilling i Norges Hunders Landsforbund fra januar 2022

Ikke-medlemmer må betale ett tillegg på kr. 50,- pr påmeldt hund.

Hovedmedlem i klubben koster kr. 405,- pr. år, så det kan lønne seg å melde seg inn i klubben. 

Det blir gitt halv pris fra 3dje hund påmeldt i samme utstilling, (gjelder ikke valper)da må et skjema sendes inn til oss. 

 

 

KLASSE

ALDER

KLASSEVINNER

Valp kr. 250,-

Hunder fra 3 til og med 9 mnd

Alle raser får en BIR og BIM

Junior kr. 300,-

Hunder fra 9 til og med 15 mnd

Alle raser får en BIR og BIM

Unghund kr. 300,-

Hunder fra 15 til og med 24 mnd

Alle raser får en BIR og BIM

Åpen klasse

Kr. 350,-

Hunder fra 18 mnd til 8 år

Alle raser får en BIR og BIM

Champion kr. 350,-

Hunder fra 2 år opp til 8 år

Alle raser får en BIR og BIM

Veteran kr. 250,-

Hunder over 8 år

Alle raser får en BIR og BIM