Oline style=

Oline

Varamedlem 2
Vibeke Wold Gjelsvik style=

Vibeke Wold Gjelsvik

Styremedlem 1
Roar Olsen style=

Roar Olsen

Høvdingen i hornet
Remi Andre style=

Remi Andre

Styremedlem 2
Yngve Gjelsvik style=

Yngve Gjelsvik

Leder
Ingerlise style=

Ingerlise

Sekretær
Tommy E Kleiven style=

Tommy E Kleiven

Kasserer
Kristine Kopperud style=

Kristine Kopperud

Styremedlem 3 midlertidig nestleder.
Marit Kristin Isaksen style=

Marit Kristin Isaksen

Varamedlem 1 midlertidig styremedlem.