NY I RINGEN

(Reviderte regler gjelder fra og med 01.06.2024)

Møt opp med ren og velstelt hund i god tid. Husk å gå innom sekretariatet for å fremvise pass eller vaksinasjonskort og få utdelt start nr.

Finn en plass til deg og hunden, slik at hunden får roet seg. Det blir mye lyder og lukter i løpet av en utstillingsdag. Det er lurt å ha med bur eventuelt teppe til hunden slik at den får slappet av. Husk også stol til deg selv. Viktigst av alt er VANN og vannskål til hunden.

Det blir gjerne en del venting i løpet av en slik dag. Noen steder er det kiosk. Hvis ikke er det lurt å ha med litt mat og drikke.

Rundt ringen skal det være en fri sone, der skal det ikke stå bur, stoler, telt osv.

Du bør rekke å lufte hunden din godt før den skal inn i ringen, slik at den ikke gjør fra seg under bedømmingen. Husk bæsjeposer!

Følg nøye med på ringsekretæren i din ring, den vil rope opp når det nærmer seg og deretter når det er din tur å komme inn i ringen. Ta hunden ut av buret og få den i bevegelse, la hunden «varme opp» før den skal i ringen.

Still opp hunden etter anvisning av ringsekretæren, når dere kommer inn i ringen.

Få hunden til å stå mest mulig stille og posere for dommeren. «Still opp hunden» sier vi da. Det kan være veldig lurt å gå på handler kurs.

Tren på at hunden har fokus på deg i ringen, under hele bedømmingen. (Dommeren sier ifra hvis/når dere kan hvile/slappe av.)

Hannhundene bedømmes først, deretter tispene i samme rase.

Når hunden skal bedømmes av dommeren, blir den bedømt etter rasestandarden. De hundene som får exl og ck går videre til beste hund i respektive kjønn.

Når alle hundene av samme kjønn i din hunds rase er ferdig bedømt av dommeren, velger dommeren ut hvilken av hundene som blir nummer 1,2,3,4, osv.

Den beste hunden (nr. 1) i hvert kjønn går videre til bedømming av best i rasen (BIR) og best i motsatt kjønn (BIM). BIR hundene går videre til finalene.


Hundene deles inn i serier:

Valpe klasse VK 100 serien 3 – 6 måneder

    200 serien 6 – 9 måneder

Junior klasse JK 300 serien 9 – 15 måneder

Unghund klasse UK 400 serien 15 – 24 måneder

Åpen klasse AK 500 serien fra 18 måneder

Champion klasse Ch.K 600 serien fra 24 måneder

Veteran klasse Vet.K 700 serien fra 8 årAlle med CK (championkvalitet) i sin klasse, vil konkurrerer mot hverandre for at den beste skal få BIR (best i rasen), unntatt valp.

Valp 3 – 6 måneder kan få L (Lovende).

Valp 6 – 9 måneder kan få HP (Heders Pris).

De som får L/HP konkurrere også seg imellom for å oppnå BIR i sin rase.Typer bedømmelser:

Kvalitetsbedømmelse: Hunden vurderes etter sin kvalitet i forhold til raseklubbens standard. Premiering etter bedømmelse har ingenting med antallet hunder å gjøre. Kvaliteten er avgjørende, og dommeren gir skriftlig kritikk som utstiller får kopi av.

Konkurransebedømming: Hundene i klassen konkurrerer innbyrdes om rekkefølgen etter at de først har kvalifisert seg med Excellent og CK. Valp må ha L/HP.Klasseinndelinger og premiegrader:

Valp VK er for hunder 3-6 måneder, de bedømmes og får L (Lovende) og hunder 6 – 9 måneder som får HP (Heders Pris).

Junior JK er for hunder 9-15 måneder. Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 JK tildeles. KIP (kan ikke premieres) kan også gis hvis det er umulig for dommer å få et fullverdig inntrykk av hunden. Hundene kan konkurrere om junior cert. De må oppnå 3 junior cert, av 3 forskjellige dommere, for å oppnå tittelen J CH (junior champion).

Unghund UK er for hunder 15-24 måneder. Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 UK tildeles. KIP (kan ikke premieres) kan også gis hvis det er umulig for dommer å få et fullverdig inntrykk av hunden. Hundene kan konkurrere om unghund cert. De må oppnå 3 unghund cert, av 3 forskjellige dommere, for å oppnå tittelen U CH (unghund champion).

Åpen klasse AK er åpen for hunder fra 18 måneder. Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 AK tildeles. KIP (kan ikke premieres, se unghund) kan gis. Hundene kan konkurrere om norsk cert. De må oppnå 3 norske cert, av 3 forskjellige dommere og siste certet etter fylte 2 år for å bli No CH (norsk champion). Hunder med oppnådd championat får ikke stille i åpen klasse.

Champion klasse Ch.K er for hunder som har oppnådd nasjonalt championat (norsk ch.) Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 Ch.K tildeles. KIP kan også dømmes her (se unghund). Her starter man med å bygge opp til Skandinavisk Champion og/eller Internasjonal Champion. Når en av disse championatene er oppnådd, kan man starte å samle bronse, sølv, gull osv.

Veteran Vet.K er åpen for hunder fylt 8 år. Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 Vet.K tildeles. KIP kan også dømmes her (se unghund). Hunden kan konkurrere om veteran cert. De må ha 3 cert fra 3 forskjellige dommere, for å oppnå tittelen Vet CH (veteran champion). Veteranene kan også jobbe seg oppover championat stigen etter de er blitt veteran Ch.

Skandinavisk champion SkCh.K er åpen for hunder som er godkjent norsk champion. Dommeren foretar en kvalitetsbedømmelse og om hunden er bra kan det utstedes et skandinavisk cert (SCC). Må oppnå 3 scc av norsk, svensk og dansk dommer.

Internasjonal champion Int.ch.K oppnås når hunden har fått minst 3 cacib fra 3 forskjellige dommere, hvor av 1 norsk og 2 utenlandske, i minst 2 forskjellige land. Må gå minst 366 dager mellom første og siste cacib.

Bronse champion Br.ch oppnås når hunden har fått minst 3 bronse cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste bronse cert.

Sølv champion S.ch oppnås når hunden har fått minst 3 sølv cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste sølv cert.

Gull champion G.ch oppnås når hunden har fått minst 3 gull cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste gull cert.

Rubin champion R.ch oppnås når hunden har fått minst 3 rubin cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste rubin cert.

Safir champion Sa.ch oppnås når hunden har fått minst 3 safir cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste safir cert.

Diamant champion D.ch oppnås når hunden har fått minst 3 diamant cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste diamant cert.

Multi champion M.ch oppnås når hunden har fått minst 3 multi champion cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste multi cert.

HUNDEN MÅ VÆRE REGISTRERT I NHL FØR UTROPING AV CHAMPIONAT.

Gruppefinaler: Dommerne dømmer her de gruppene de har kvalitets bedømt denne dagen. (Vi har ikke gruppefinaler pr. dags dato, men håper å få i gang dette når vi får flere medlemmer og nok hunder på utstilling)

BIS finaler: Det har vi rett etter hver klasse, og dommeren som har dømt klassen dømmer også BIS finalen.

SUPERBIS finale: Her møtes alle BIS-vinnerne fra utstillingshelgen og dommerne utroper en Super BIS hund. Det dømmes av minst 2 dommere, max 3, ut ifra hvor mange ringer vi har hatt denne helgen. (Her kan en dommerelev også være dommer nr. 3)PÅMELDING TIL NHL SINE UTSTILLINGER ER BINDENE. PÅMELDINGSAVGIFT MÅ BETALES UANSETT OM HUNDEN STILLES ELLER IKKE. (Eneste unntak er hvis hunden er skadet e.l. og har veterinær attest)Klageinstans: Klage på bedømming etc. skal leveres skriftlig i sekretariatet før utstillingens slutt. Merket med navn på utstiller, rase og katalognummer. Det skal samtidig innbetales et gebyr på kr. 500,-. Gebyret tilbakebetales hvis klagen får medhold.Kvalitetsbedømmelse betydning- og farge

Excellent (EXL) Rød: kvaliteten på hunden er av utmerket god kvalitet etter rasestandarden for dagen. Hunden er velbalansert og i god kondisjon, sterke muskler i kroppen, rene hvite tenner. Kun hunder med Exl og ck får konkurrere videre.

Very good (VG) Blå: kvaliteten på hunden er av meget god kvalitet etter rasestandarden for dagen. Hunden kan ha mindre feil, men dette skal IKKE ødelegge helhetsuttrykket. Hunden er velbalansert og i god kondisjon, sterke muskler i kroppen, rene hvite tenner. Hunden som får denne bedømming kan bli plassert som nummer 2,3,4 el.

Good (G) Gul: kvaliteten er av god kvalitet etter rasestandarden for dagen. Her er det rett ut, takk for i dag.

Sufficient (Suf) Grønn: (Godtagbar) Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon. Her er det rett ut, takk for i dag.

0.premie (Diskvalifisert) Grå: Hunden som vises i ringen har diskvalifiserende feil etter rasestandarden. Anatomiske defekter som påvirker hundens helse og sunnhet. Hannhund som ikke her normalt utviklet eller normalt plassert testikler. Viser redsel/aggressivitet i ringen. Her er det rett ut! 3 ganger disk for gemytt, da er hunden utestengt fra utstillinger.

KIP (Kan ikke premieres): Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjør seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan tildeles KIP. Hunden har åpenbare mangler i ringkultur, eller vises i dårlig kondisjon (overdrevent fet eller mager). Hund som er nylig trimmet slik at dommeren ikke kan gjøre en bedømming av hundens hårlag. Hunden halter/er skadet slik at dommer ikke får bedømt bevegelser.BIR (best i rasen) Rød/hvit rosett: Vinner av sin rase uansett kjønn.

BIM (best i motsatt) Grønn/hvit rosett: Vinner av motsatt kjønn til BIR hunden.

L (lovende) Valper (3 – 6 måneder) må få L for å delta i beste hannhund/tispe klasse.

HP (hederspris) Valper (6 – 9 måneder) må få HP for å delta i beste hannhund/tispe klasse.

HP (hederspris) Avlsgruppe for oppdrettere, må få HP for å konkurrere videre i avlsgruppa (1 foreldredyr og 3 avkom). Alle hundene må ha deltatt i kvalitetsbedømming denne dagen, hvorav minimum 3 har oppnådd Exl og den siste har oppnådd VG.

HP (hederspris) Oppdrettergruppe må få HP for å konkurrere videre i oppdrettergruppa. (3 hunder fra eget oppdrett). Alle hundene må ha deltatt i kvalitetsbedømming denne dagen, hvorav minimum 2 har oppnådd Exl og den siste har oppnådd VG.