VELKOMMEN TIL NHL - Klubben for deg og din hund

Fra 1. januar 1961 ble NHL av Landbruksdepartementet likestilt med NKK, for retten til å stambokføre rasehunder i Norge.

 

Norges Hunders Landsforbund, NHL, ble stiftet 23. mai 1951. I dag drives NHL på ideelt grunnlag og frivillig basis av "hundeglade" mennesker, som ønsker å fremme en sunn utvikling av rasehunden. Vi tilbyr ulike aktiviteter som utstilling, hundesportsaktiviteter, kurs m.m. og er tilsluttet Alianz som "moderorganisasjon". Alianz er representert i alle verdensdeler.  

 

Vi er positive til konstruktivt samarbeid med seriøse aktører i "hundeverdenen", da vi mener samarbeid gir de beste løsningene for våre hunder og deres eiere.  Vi er ikke de største og mye kan sikkert forbedres, men vårt mål er å fremme en sunn utvikling av rasehunden, til glede for hundeeiere og samfunnet.

 

Har du spørsmål til NHL, bare ta kontakt med oss på post@norgeshunder.no. Alle er velkomne til våre arrangementer!