Hundesportsaktiviteter i NHL., Røyken og Hurum

Hundesportsaktiviteter i NHL., Røyken og Hurum

Publisert av Kristine Kopperud den 11.11.20. Oppdatert 05.12.20.

I NHL finner du også flere aktiviteter en vanlige ekstriørbedømminger .
Det arrangeres longjump og sprint på alle utstillinger som avholdes på Skauen i Asker, pluss at det også arrangeres egne sportshelger.
Da også med rebusløp, miljøbane o.l.
Skauen kan også brukes til trening, samlinger o.l etter avtaler med Røyken og Hurum Brukshundklubb.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forklaring for Longjump 

i regi NHL


 

Hunden skal hoppe så langt den kan over et egnet hinder.

 

 

Kvalifikasjoner:

Klasse 1: Hunder med mankehøyde under 45 cm.

Klasse 2: Hunder med mankehøyde over 45 cm.

 

 

ALLE hunder som skal delta må måles i sekretariatet før konkurransen begynner.

 

 

Forberedelser:

Hundene bør være oppvarmet før start og ferdig luftet for best resultat. Før første runde starter så får hunden 1 prøvehopp som ikke teller. Dette for å forberede hunden på hva som skjer og ufarliggjøre situasjonen for nye deltakere.

 

Gjennomføring:

Hunden får et startnummer før  aktiviteten begynner. Blir da rop opp etter tur og eier kan velge om hunden skal hoppe til den river eller ha en pause. Da må hunden vente til alle er ferdig på sin tur igjen. Aktivitetsleder justerer lengden på hindrene og roper opp antall cm til eier.

Hunden leveres til handler hvor eier vil hunden skal ha sprang fart fra. Dersom hunden er nervøs så kan eier selv utnevne en handler til sin hund. Denne må stå klar når hunden skal hoppe. Eier kan hoppe i banen med hunden ved behov. Hunden kan lokkes med både godteri og leker.

 

Hvis hinderet mestres uten riv så går hunden videre til neste lengde. River hunden er den ute av konkurransen og siste hoppet lengde uten riv er gjeldene. Eks. hoppet 100cm uten riv, men river på 110cm, da gjelder 100cm. Vil ikke hunden hoppe så elimineres ekvipasjen og eier tar med seg hunden gjennom banen for en positiv avslutning.

 

Vinner:

Hunden som hopper lengst gitt sin egen mankehøyde (%) vinner sin klasse.

 

Titler som tildeles i klassen:

NHL Longjumpmester tildeles den hunden som har flest seiere i løpet av året.

Eier må være medlem av NHL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPRINT

 

 

Forklaring for Sprint i regi av NHL

Alle raser og blandinger er velkommen

Navn på klassene: 1,2,3 og 4

Kvalifikasjoner: 6 mnd og oppover

Antall runder: 2

Navn på klasse: Valpesprint

Kvalifikasjoner: 3-6 mnd

Antall runder: 2

 

Forberedelser:

Hundene bør være oppvarmet og ferdig luftet før start for best resultat.

Før første runde starter skal/kan eier gå igjennom banen med hunden i bånd en gang. Dette for å forberede hunden på hva som skal skje og ufarliggjøre situasjonen for nye deltakere.

 

Gjennomføring:

Hunden skal leveres til handler ved startstreken. Dersom hunden er nervøs så kan eier selv utnevne en handler til sin hund. Denne må stå klar når hunden skal løpe. Eier lokker ( her er leker lov ) på hunden og starter å løpe/gå oppover banen. Når eier selv mener hunden skal slippes så gir

hun/han tegn ( som slipp, ta armen opp ) og hunden slippes. Tiden starter fra eier gir tegn og stoppes når hunden passerer målstreken. Eier har to forsøk  til å få hunden til å starte per runde. Vil ikke hunden starte så skal eier ta med seg hunden gjennom banen for en positiv avslutning.

 

Husk å stå klare når det er deres tur!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NHL’S SPORTS REGELEMENT.

1.

All deltagelse på NHL’s sports arrangement skjer på eier/ representant for eiers ansvar.

 

2.

Sportsleder for dagen har myndighet til å trekke hund/ hunder om dette ansees som nødvendig.

 

3.

Det er et krav til at hund/ hunder ikke er aggressive på noen som helst måte.

Dette er eier/ representant for  eiers ansvar. Aggressive hunder vil bli diskvalifisert og bortvist.

 

4.

Hard håndtering av hund/ hundene vil medføre øyeblikkelig bortvisning, refererer til hundeloven  ( jf § 14 ) det er forbudt å utøve vold mot dyr, som å bite, sparke, slå, strupe, løfte hunden etter beinet, halen, ørene, skinnet eller pelsen. Ekstreme tilfeller blir politi anmeldt.

 

5.

Det er ikke tillatt med flexi bånd eller langline, NHL anbefaler sele fremfor halsbånd.

 

6.

På arrangementene er det faste hendlene, men disse kan byttes ut om nødvendig.

 

7.

Av sikkerhetsmessige hensyn kan sportsleder avlyse/ stoppe arrangementet om vær eller andre situasjoner tilsier at dette er nødvendig.

 

8.

Om arrangementet blir avlyst på grunn av forhold som ikke kan lastes NHL blir ikke påmeldings avgift refundert.