Nye regler for Championater!

Nye regler for Championater!

Publisert av Ingerlise Oudenstad den 28.06.22.

I løpet av sommeren vil alle dommere og ring sekretærer i Norges Hunders Landsforbund gjennomgå et kurs for å sette seg inn i de nye reglene. 

Det har vært et tidkrevende arbeid å komme frem til et helhetlig system for våre premieringer. 

Her ligger de; Nye utstillingsregler!