NHL'S HISTORE

Norges Hunders Landsforbund, NHL, ble stiftet av Kaptein Alfred Strand 23. mai 1951, og han var forbundets leder de første årene.  Alfred Strand var en meget anerkjent oppdretter og drev Strandborgs Kennel og var kjent over hele Norge for sitt oppdrett av Boxere. Han stiftet først en boxerklubb som han ikke ønsket å tilslutte NKK, derfor kom ideen om NHL.

 

 Fra 1. januar 1961 ble NHL av Landbruksdepartementet likestilt med NKK, for retten til å stambokføre rasehunder i Norge.