• Møt opp med ren og velstelt hund i god tid. Husk å gå innom sekretariatet for å fremvise vaksinasjonskort og få utdelt start nr. til hver utstilling. 

  

 • Finn en plass til deg og hunden, slik at hunden får roet seg. Det blir mye lyder og lukter i løpet av en utstillingsdag. Lurt å ha med bur eventuelt teppe til hunden slik at den får slappet av. Husk også stol til deg selv. Viktigst av alt er VANN og vannskål til hunden. 

  

 • Blir gjerne en del venting i løpet av en slik dag. Noen steder er det/har vi kiosk. Hvis ikke er det lurt å ha med litt mat og drikke. 

  

 • Rundt ringen skal det være en fri sone, der ikke bur, stoler og telt skal stå. 

  

 • Du bør rekke å lufte hunden din godt før den skal inn i ringen, slik at den ikke gjør fra seg under bedømmingen. 

  

 • Følg nøye med på ringsekretæren i din ring, den vil rope opp når det nærmer seg og deretter når det er din tur å komme inn i ringen. Ta hunden ut av bur/få den i bevegelse, «varme opp» før den skal i ringen. 

  

 • Still opp hunden etter anvisning av ringsekretæren, når dere kommer inn i ringen. 

  

 • Få hunden til å stå mest mulig stille og posere for dommeren. «Still opp hunden» sier vi da. 

  

 • Tren på at hunden har fokus på deg i ringen, under hele bedømmingen. (Dommeren sier i fra hvis/når dere kan hvile/slappe av.) 

  

 • Hannhundene bedømmes først, deretter tispene i samme rase. 

  

 • Når hunden skal bedømmes av dommeren, blir den bedømt etter rasestandarden. De hundene som får exl og ck går videre til beste hund i respektive kjønn. 

  

 • Når alle hundene av samme kjønn i din hunds rase er ferdig bedømt av dommeren, velger dommeren ut hvilken av hundene som blir nummer 1,2,3,4, osv. 

  

 • Den beste hunden (nr. 1) i hvert kjønn går videre til bedømming av best i rasen (BIR) og best i motsatt kjønn (BIM). BIR hunden går videre til finalene. 

  

  

  

Hundene deles inn i serier: 

  

Valpe klasse VK 100 serien 3 – 6 måneder

Valpe klasse VK 200 serien 6 - 9 måneder

Junior klasse JK 300 serien 9 – 15 måneder 

Unghund klasse UK 400 serien 15 – 24 måneder 

Åpen klasse AK 500 serien fra 18 måneder 

Champion klasse Ch.K 600 serien fra 24 måneder 

Veteran klasse  Vet.K 700 serien fra 8 år 

  

Alle med CK (Championkvalitet) i sin serie konkurrerer mot hverandre for å få BIR (best i rasen), unntatt Valp 

  

Valp 3 – 6 måneder kan få L, Lovende.

Valp 6-9 måneder kan få HP, Heders Pris
De som får HP kan bli med å konkurrere om BIR i sin rase.
 

  

  

Typer bedømmelser: 

  

Kvalitetsbedømmelse:

 Hunden vurderes etter sin kvalitet i forhold til rase klubbens standard. Premiering etter bedømmelse har ingenting med antallet hunder å gjøre. Kvaliteten er avgjørende, og dommeren gir skriftlig kritikk som utstiller får kopi av. 

  

Konkurransebedømming:

Hundene i klassen konkurrerer innbyrdes om rekkefølgen etter at de først har kvalifisert seg med Exelent og CK. Valp må ha HP. 

  

  

  

 

  

Klasseinndelinger og premiegrader: 

 • Valp VK er for hunder 3-9 måneder, de bedømmes og får HP. 

 • Junior JK er for hunder 9-15 måneder. Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 JK tildeles. KIP (kan ikke bedømmes) kan også gis hvis det er umulig for dommer å få et fullverdig inntrykk av hunden. Hundene kan konkurrere om junior cert. De må oppnå 3 junior cert, av 3 forskjellige dommere, for å oppnå tittelen junior champion. 

 • Unghund UK er for hunder 15-24 måneder. Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 UK tildeles. KIP (kan ikke bedømmes) kan også gis hvis det er umulig for dommer å få et fullverdig inntrykk av hunden. Hundene kan konkurrere om junior cert. De må oppnå 3 junior cert, av 3 forskjellige dommere, for å oppnå tittelen unghund champion. 

 • Åpen klasse AK er åpen for hunder fra 18 måneder. Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 AK tildeles. KIP (kan ikke bedømmes, se unghund) Hundene kan konkurrere om norsk cert. De må oppnå 3 norske cert, av 3 forskjellige dommere og siste certet etter fylte 2 år. Hunder med oppnådd chamionat får ikke stille i åpen klasse.  

 • Champion klasse Ch.K er for hunder som har oppnådd nasjonalt championat (norsk ch.) Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 Ch.K tildeles. KIP kan også dømmes her (se unghund). Her starter man med å bygge opp til skandinavisk champion og/eller internasjonal Champion. Når en av disse championatene er oppnådd, kan man starte å samle bronse, sølv, gull osv. 

 • Veteran Vet.K er åpen for hunder fylt 8 år. .) Individuell kvalitetsbedømmelse først, så konkurransebedømmelse, hvor 1,2,3 og 4 Vet.K tildeles. KIP kan også dømmes her (se unghund). Hunden kan konkurrere om eget veteran cert. De må ha 3 cert fra 3 forskjellige dommere, for å oppnå tittelen veteran champion. 

 • Skandinavisk champion SkCh.K er åpen for hunder som er godkjent norsk champion eller internasjonal champion. Dommeren foretar en kvalitetsbedømmelse og om hunden er bra kan det utstedes et skandinavisk cert (SCC). Må oppnå 3 scc cert av norsk, svensk og dansk dommer. 

 • Internasjonal champion Int.ch.K oppnås når hunden har fått minst 3 cacib fra 3 forskjellige dommere, hvor av 1 norsk og 2 utenlandske, i minst 2 forskjellige land. Må gå minst 366 dager mellom første og siste cacib. 

 • Bronse champion Br.ch oppnås når hunden har fått minst 3 bronse cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste cert. 

 • Sølv champion S.ch oppnås når hunden har fått minst 3 sølv cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste cert. 

 • Gull champion G.ch oppnås når hunden har fått minst 3 gull cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste cert. 

 • Rubin champion R.ch oppnås når hunden har fått minst 3 rubin cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste cert. 

 • Safir champion Sa.ch oppnås når hunden har fått minst 3 safir cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste cert. 

 • Diamant champion D.ch oppnås når hunden har fått minst 3 diamant cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste cert. 

 • Multi champion M.ch oppnås når hunden har fått minst 3 multi champion cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 6 måneder fra første til siste cert. 

  

  

HUNDEN MÅ VÆRE REGISTRERT I NHL FØR UTROPING AV CHAMPIONAT. 

  

Gruppefinaler: Dommerne dømmer her de gruppene de har kvalitets bedømt denne dagen. (Vi har ikke gruppefinaler pr. dags dato, men håper å få i gang dette når vi får flere medlemmer og nok hunder på utstilling) 

BIS finaler: Har vi rett etter hver klasse. 

SUPERBIS finale: Her dømmer minst 2 dommere, max 3, ut ifra hvor mange ringer vi har hatt denne dagen. (Her kan en dommerelev også være dommer nr. 3) 

  

PÅMELDING TIL NHL SINE UTSTILLINGER ER BINDENE. PÅMELDINGSAVGIFT MÅ BETALES UANSETT OM HUNDEN STILLES ELLER IKKE. 

  

Klageinnstans:

 Klage på bedømming etc. skal leveres skriftlig i sekretariatet før utstillingens slutt. Merket med navn på utstiller, rase og katalog nummer. Det skal samtidig innbetales et gebyr på kr. 500,-. Gebyret tilbakebetales hvis klagen får medhold. 

  

  

Kvalitetsbedømmelse betydning- og farge 

  

Exelent (EXL) Rød: kvaliteten på hunden er av utmerket god kvalitet etter rasestandarden for dagen. Hunden er velbalansert og i god kondisjon, sterke muskler i kroppen, rene hvite tenner. Kun hunder med exl og ck får konkurrere videre. 

Very good (VG) Blå: kvaliteten på hunden er av meget god kvalitet etter rasestandarden for dagen. Hunden kan ha mindre feil, men dette skal ødelegge helhetsuttrykket. Hunden er velbalansert og i god kondisjon, sterke muskler i kroppen, rene hvite tenner. Hunden som får denne bedømming kan bli plassert som nummer 2,3,4 el. 

Good (G) Gul: kvaliteten er av god kvalitet etter rasestandarden for dagen. Her er det rett ut! 

Sufficient (Suf) Grønn: (Godtagbar) Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon. Her er det rett ut! 

0.premie (Diskvalifisert) Grå: Hunden som vises i ringen her diskvalifiserende feil etter rasestandarden. Anatomiske defekter som påvirker hundens helse og sunnhet. Hannhund som ikke har normalt utviklet eller normalt plassert testikler. Viser redsel/aggressivitet i ringen. Her er det rett ut!

3 ganger disk, da er hunden utestengt. 

KIP (Kan ikke bedømmes): Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan tildeles KIP. Hunden har åpenbare mangler i ringkultur, eller vises i dårlig kondisjon (overdrevent fet eller mager). Hund som er nylig trimmet slik at dommeren ikke kan gjøre en bedømming av hundens hårlag. Hunden halter/er skadet slik at dommer ikke får bedømt bevegelser. 

  

BIR (best i rasen) Rød/gul rosett: Vinner av sin rase uansett kjønn. 

BIM (best i motsatt) Grønn/hvit rosett: Vinner av motsatt kjønn til BIR hunden. 

  

HP (hederspris) Lilla/hvit rosett: Valper må få HP for å delta i beste hannhund/tispe klasse. 

HP (hederspris) Lilla/hvit rosett: Avlsgruppe for oppdrettere, må få HP for å konkurrere videre i avlsgruppen (1 foreldredyr og 3 avkom). Alle hundene må ha deltatt i kvalitetsbedømming denne dagen. 

HP (hederspris) Lilla/hvit rosett: Oppdrettergruppe må få HP for å konkurrere videre i oppdrettergruppen. (3 hunder fra eget oppdrett). Alle hundene må ha deltatt i kvalitetsbedømming denne dagen.