Dommere som er utdannet hos NHL har fullført og bestått et 2 års utdanningsløp. Kompendiet starter med  følgende teoretiske punkter.


Gjennomgåelse av ord liste, elev reglement, forslag til disponering av bedømmelse og hundens opprinnelse og historie.


Hundens anatomi i sin helhet samt hele muskelsystemet, huden, pelsen, øyner. Kort sagt hele hundens oppbygging fra a til å.


Bevegelses lære i sin helhet. ( alle raser. )

Sanse organene.

Kjønns organer og formering.

Arveligheter ( gener. ) på godt og vondt.

Hundepsykologi.

Sykdomslære.

Foredrag.


Veiledning for utstillings dommere, alminnelige bestemmelser, bedømmelses prinsipper, bedømmelses teknikk, fag utrykk, etikk.


Obligatoriske praktiske aspirant øvelser ved utstilling, samt praktiske øvelser igjennom hele kursets varighet. Dette gir grunnlag til en praktisk eksamen som må beståes.

 

Våre dommere er:

Lisbeth Norhall 

Henning Meyer- Woll

  Vibeke Wold Gjelsvik 

  Yngve Rune Gjelsvik 

  Kristine Kopperud

Elisabeth Fuglevik

  Oline Dahlmann

  Kristine Van Rijn

Sandra Sørensen

  Lilly Kristine Perro Sagar