Utstillings regler for Norges hunders landsforbund.

Revidert 08.03. 2023.

 

 1. Hundens velferd skal til enhver tid ha høyeste prioritet på alle utstillinger, konkurranser og stevner i Norges hunders landsforbunds regi. Alle utstillere plikter å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende utstillings reglement.

 2. Alle utstillinger skal ha en oppnevnt utstillings leder. Utstillings leder kan bortvise personer fra område/arrangementet ved brudd på utstillings reglene. Hunder som viser uakseptabel oppførsel som aggresjon, gjør aggressive utfall eller på annen måte opptrer truende mot mennesker eller hunder, bortvises fra arrangementet.

 3. Påmelding er bindende og gjelder for påmeldt hund eller hunder. For tilbakebetaling av påmeldings avgift må det foreligge en underskrevet stemplet veterinær attest for aktuelt tidsrom.

 4. Hunder må være vaksinert mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse. Hundene bør også være vaksinert mot kennel hoste. Vaksinen bør ikke være eldre enn 1 år. Viktig! Valper skal være minimum 12 uker og være «fullvaksinert» dvs. gjennomført minimum to vaksinasjoner med 3 – 4 ukers mellomrom for å være på arrangementets området.

 5. Pass/ helse bok må fremvises ved inngang eller sekretariat. Arrangør kan når som helst gjennomføre kontroll av
  hunders id. merking.

 6. Hunder med løpetid må gi beskjed om dette i sekretariatet ved ankomst. Det vil da bli merket med rød farge på nummer lappen.

 7. Det er ikke lov å stille Norsk registrerte øre og hale kuperte hunder i Norge, se mattilsynets forskrift nr. 614. (unntak) det er tillatt om man har veterinær attest på at kupering er av medisinsk årsak.

 8. Drektige tisper kan ikke stilles etter 30 dager før fødsel beregnet fra dag 63 etter første parring. Tisper som har, valper på under 75 dager kan heller ikke stilles.

 9. Hunder skal ikke vise tegn på sykdom. Hundene må ha god helse både fysisk og mentalt.

 10. Bur, stoler, telt og øvrig utstyr skal stå på henviste plasser, kontakt utstillings leder for henvisning.

 11. Utstiller er ansvarlig for egen hund/ hunder. Utstiller plikter å rydde og fjerne søppel, pels og ekskrementer etter seg og sin/sine hunder på hele arrangements området. Utstiller plikter også å føre tilsyn med sin hund/hunder nå de sitter i bur, bil, campingvogn, hundevogn osv.

 12. Hardhendt avstraffelse og bruk av pigg halsbånd er ikke tillatt. Helstrup er lov kun om det blir brukt på en forsvarlig måte. Innrapportert sak/bekymringsmelding på hardhendt avstraffelse, vold mot hund blir behandlet i Norges hunders landsforbunds disiplinære utvalg. Meldingen kan føre til skriftlig advarsel og tidsbegrenset aktivitetsforbud ved alle Norges hunders landsforbunds arrangement. Særlige grove brudd politi anmeldes og vil medføre ekskludering fra forbundet.

 1. Det er ikke lov å benytte spray eller annet i pelsen som endrer pelsens kvalitet, eks. hårspray, pudder, farge mm.

 2. Alle henvendelser til dommer skal skje via ring sekretær. Dommer avgjørelse er endelig. Det er ikke tillatt å klandre dommer eller åpenlyst klandre dommerens bedømmelse i noe forum. Det er ikke tillatt på noen som helst måte å prøve å påvirke, bestikke dommer hverken før eller under et arrangement. (det er heller ikke lov å tulle med dommer på en slik måte.) Forsøk på påvirkning, bestikkelse av dommer ved et arrangement medfører øyeblikkelig aktivitetsforbud, tilbakekalling av premieringer ved aktuelt arrangement. Påmeldings avgift refunderes ikke. Klage på bedømmelse/dommer leveres mot et gebyr på kr.500,- skriftlig til sekretariat for behandling. Gebyret tilbakebetales hvis klager får medhold.

 3. Under bedømmelse er det forbudt å ødelegge for andre deltagende hunder. Det er også forbudt å påvirke hund ved hjelp av person utenfor ringen. (dobbelhandling)

 4. Det er ikke tillatt for utstiller under bedømmelse å bruke klær eller andre ting med synlig kennelnavn.

 5. Det er ikke lov å stille hund i den ringen eieren av hunden jobber, enten som dommer, ringsekretær, skriver eller elev mm. Det samme gjelder i finale ringen.

 6. Brudd på Norges hunders landsforbunds utstillings reglement, oppførsel i strid med god skikk og til sjenanse for andre, kan som nevnt medføre innrapportering til disiplinær utvalget. Og kan føre til allerede nevnte reaksjoner.