Spørsmål om registrering av hunder, nye kull og sideregistrering ved Kristine Kopperud: +47 904 17 708 (10:00-16:00) eller registrering@norgeshunder.no 

 

Spørsmål om avl og oppdrett besvares av Lisbeth Norhall  avl@norgeshunder.no 

 

Sekretær, medlemsskap, webansvarlig og ververegistrering besvares av Ingerlise Oudenstad:

+47 911 30 484 (10:00-16:00) eller e-post: sekretaer@norgeshunder.no

 

Utstillings ansvarlig Melissa Glosli send e-post til utstilling@norgeshunder.no 

 

Valg komité, send e-post til valg@norgeshunder.no 

 

Leder: Kristine Kopperud  +47 468 55 461 (10:00-16:00) eller post@norgeshunder.no

 

Vær vennlig å overhold tidene angitt her.