Det foreligger nå nye regler i Norges Hunders Landsforbund som gjelder fra1/3 2024!

 

Hundene deles inn i serier:

Valpe klasser VK

100 serien 3-6 måneder

200 serien 6-9 måneder

Junior JK

300 serien 9-15 måneder

Unghund UK

400 serien 15-24 måneder

Åpen klasse AK

500 serien fra 18 måneder

Champion klasse Ch.K

600 serien fra 24 måneder

Veteran Vet.K

700 serien fra 8 år

 

Alle med CK (championkvalitet) i sin serie konkurrerer mot hverandre for å få BIR (best i rasen) unntak valp/junior

valp 3-9 måneder kan få HP. De som får det kan bli med på å konkurrere om BIR i sin rase.

Typer bedømmelse:

Foregår etter 2 prinsipper; først kvalitetsbedømmelse og deretter (hvis det er flere hunder i rasen) konkurransebedømmelse.

Kvalitetsbedømmelse: Hunden vurderes etter sin kvalitet i forhold til

raseklubbens standard. Premiering etter bedømmelse har ingenting med antallet hunder å gjøre. Kvaliteten er avgjørende og dommeren gir skriftlig kritikk som utstiller får kopi av.Konkurransebedømming: Hundene i klassen konkurrerer innbyrdes om rekkefølgen etter at de først har kvalifisert seg til exelent og ck. (valp og junior må få HP)

Klasseinndelinger og premiegrader:

Valpe klasse VK er for hunder 3-9 måneder, de bedømmes og får HP

Junior JK er for hunder 9-15 måneder, Individuell kvalitetsbedømmelse først så konkurranse bedømmelse, hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles. KIP (kan ikke bedømmes) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden. Hundene kan konkurrere om junior cert, de må oppnå 3 junior cert, av 3 forskjellige dommere, for å oppnå tittelen junior champion.

Unghund klasse UK er for hunder 15-24 måneder. Individuell kvalitetsbedømmelse først så konkurranse bedømmelse, hvor 1,2,3 og 4. UK tildeles. KIP (kan ikke bedømmes) kan også gis hvis det er umulig for dommeren å få et fullverdig inntrykk av hunden. Hundene kan konkurrere om unghund cert, de må oppnå 3 unghund cert, av 3 forskjellige dommere, eventuelt et cert kan erstattes av cacib for å oppnå tittelen unghund champion.

Åpen klasse AK er åpen for hunder fra 18 måneder. Individuell kvalitetsbedømmelse først så konkurransebedømmelse hvor 1,2,3 og 4.UK tildeles. Her kan også dømmes KIP (kan ikke bedømmes, se unghund) Her kan hunden få norsk cert, må få fra 3 forskjellige dommere, og det siste certet etter fylte 2 år. Hunder med oppnådd championat får ikke stille i åpen klasse.

Champion klasse Ch.K er for hunder som har oppnådd nasjonalt championat (norsk ch.) Individuell Kvalitets bedømmelse først så konkurranse bedømmes de hvor 1,2,3 og 4.ch.k tildeles. KIP kan også dømmes her. (Se unghund.) Her starter man med å bygge opp

til skandinavisk champion og/eller internasjonal champion. Når en av disse championatene er oppnådd, kan man starte å samle bronse, sølv, gull osv.

Veteran klasse Vet.K er åpen for hunder fylt 8 år. Individuell kvalitetsbedømmelse først så konkurransebedømmelse hvor 1,2,3 og 4. Vet.K tildeles. KIP kan også bedømmes her, se unghund. Hunden kan konkurrerer om eget Veteran cert, de må oppnå 3 cert, fra 3 forskjellige dommere, eventuelt et cert kan erstattes av cacib for å oppnå tittelen Veteranchampion.

Skandinavisk champion klasse SkCh.K. er åpen for hunder som er godkjent norsk champion eller internasjonal champion. Dommeren foretar en kvalitetsbedømmelse og om hunden er bra kan det utstedes et skandinavisk cert (SCC). Må oppnå 3 scc cert av norsk, svensk og dansk dommer.

Internasjonal Champion klasse Int.ch.K.: oppnås når hunden har fått minst 3 cacib fra 3 forskjellige dommere, hvor av 1 norsk og 2 utenlandske, i minst 2 forskjellige land. Det må gå minst 366 dager mellom første og siste cacib.

Bronse champion Br.ch: oppnås når hunden har fått minst 3 bronse cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Et cert kan erstattes med cacib.

Sølv champion S.ch: oppnås når hunden har fått minst 3 sølv cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Et cert kan erstattes av cacib.

Gull champion G.ch: oppnås når hunden har fått minst 3 gull cert fra 3 forskjellige dommere, i minst 2 forskjellige land. Et cert kan erstattes av cacib.

Rubin champion R.ch: oppnås når hunden har fått minst 3 rubin cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Et cert kan erstattes av cacib.

Safir champion Sa.ch: oppnås når hunden har fått minst 3 safir cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Et cert kan erstattes av cacib.

Diamant champion D.ch: oppnås når hunden har fått minst 3

diamant cert fra 3 forskjellige dommere i minst 2 forskjellige land. Et cert kan erstattes av cacib.

Multi champion M.ch: oppnås når hunden har fått minst 3 multi champion cert fra 3 forskjellige dommere, i minst 2 forskjellige land.


HUNDEN MÅ VÆRE REGISTRERT I NHL FØR UTROPING AV CHAMPIONAT.Gruppefinaler: Dommerne dømmer her de gruppene de har kvalitets bedømt denne dagen. (vi har ikke gruppefinaler pr. dags dato, men håper å få det i gang når vi får flere medlemmer og nok hunder på utstilling)


BIS finaler: Her dømmer minst 2 dommere, max. 3 ut ifra hvor mange ringer vi har hatt denne dagen. (her kan en dommerelev også være dommer nr.3)


PÅMELDING TIL NHL SINE UTSTILLINGER ER BINDENE, PÅMELDINGSAVGIFT MÅ BETALES UANSETT OM HUNDEN STILLES ELLER IKKE.


KLAGEINNSTANS: Klage på bedømming etc. skal sendes NHL innen 24 timer etter utstillingens slutt til mail: post@norgeshunder.no merket med navn på utstiller, rase og katalognummer. Det skal samtidig legges ved kvittering på innbetalt gebyr på kr. 500,-. Gebyret blir tilbakebetalt hvis klagen får medhold.


 


Forklaring på betydning av ord og uttrykk:


Kvalitetsbedømmelse betydning- og farge:

Excelent (EXL) Rød : kvaliteten på hunden er av utmerket god kvalitet etter rasestandarden for dagen. Hunden er velbalansert og i veldig god kondisjon, sterke muskler i kroppen, rene hvite tenner.

Very good (VG) Blå: kvaliteten på hunden er av meget god kvalitet etter rasestandarden for dagen. Hunden kan ha mindre feil, men dette skal ikke ødelegge helhetsuttrykket. Hunden er velbalansert og i god kondisjon, sterke muskler i kroppen, rene tenner.

Good (G) Gul: kvaliteten er av god kvalitet etter rasestandarden for dagen.

Sufficient (Suf) Godtagbar Grønn: Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

0.premie (diskvalifisert) Grå: Hunden som vises i ringen har diskvalifiserende feil etter rasestandarden. Anatomiske defekter som påvirker hundens helse og sunnhet. Hannhund med 1 testikkel. Viser redsel, aggressivitet i ringen.

KIP(kan ikke bedømmes: hunden har åpenbare mangler i ringkultur, eller vises i dårlig kondisjon (overdrevent fet eller mager) Hund som er nylig trimmet slik at dommeren ikke kan gjøre en bedømming av hundens hårlag. Hunden halter /er skadet slik at dommeren ikke får bedømt bevegelser.

BIR (best i rasen) Rød/gul rosett. Vinner av sin rase uansett kjønn.

BIM (best i motsatt) Grønn/hvit rosett. Vinner av motsatt kjønn til

BIR hunden.

HP (hederspris) Lilla/hvit rosett. Valper må få HP for å delta i beste hannhund/tispe klasse.

HP (hederspris) Lilla/hvit rosett. Avlsgruppe for oppdrettere, må få HP for å konkurrere videre med avlsgruppa (1 foreldredyr og 3 avkom) hundene må ha deltatt i kvalitetsbedømming denne dagen.

HP (hederspris) Lilla/hvit rosett. Oppdrettergruppe må få HP for å konkurrere vider med oppdrettsgruppa. (3 hunder fra eget oppdrett.) hundene må ha deltatt i kvalitetsbedømming denne dagen. Cert og Championater i våre smarbeidsklubber SRUK og SHK i Sverige, og DDH og DHL i Danmark, og alle andre lands klubber tilknyttet ACW kan brukes i NHL og vise versa. 

 SRUK er den Svenska Rashunduställningsklubben.

Cert og Championater i NKK kan ikke benyttes i NHL  

 Cert og Championater i NHL kan ikke brukes i NKK 

Når andre land har arrangement i Norge, regnes det da som arrangørens land. For eks SRUK som arrangerer i Norge vil da gi svensk cert som om en stilte i Sverige.